Wij verzenden geen prijslijsten meer.

Beste relatie,

Het zal u niet ontgaan zijn dat de wereldwijde coronacrisis het laatste jaar op verschillende wijzen de wereldeconomie beïnvloed heeft. Er valt zelfs van ontwrichting te spreken. Nadat de economie initieel lam gelegd is, herstelde de conjunctuur zich onverwacht sterk, wat geleid heeft tot grote schaarste op het gebied van grondstoffen en logistiek.


Onrustige markt

Pieterman Glas- en Steentechniek als zijnde handelsorganisatie is vrijwel totaal afhankelijk van haar toeleveranciers, die op hun beurt ook weer afhankelijk zijn van een toestroom van grondstoffen en/of halffabricaten. Dit heeft met name in de laatste maanden geleid tot een zeer onrustige marktsituatie, waarvan het einde nog niet in zicht is. Concreet vertaalt de toegenomen schaarste zich naar sterk fluctuerende prijzen, die bij sommige leveranciers bijna maandelijks aangepast worden. Traditioneel kregen we één of maximaal twee keer per jaar een nieuwe prijslijst, waarbij we zelf de keuze hadden kleine stijgingen te absorberen of juist door te berekenen en om dalingen door te zetten om u als klant te laten meegenieten van de verbeterde prijzen.


Geen nieuwe prijslijsten

Momenteel is de markt zo volatiel, dat het voor ons bijna onmogelijk is om prijsschommelingen nog (tijdelijk) te absorberen tot het uitbrengen van een nieuwe prijslijst. Dit heeft ons doen besluiten om per 1 mei aanstaande geen prijslijsten meer uit te brengen, maar om juist mee te laveren met prijzen die wij voorgeschoteld krijgen. Dit houdt in dat vanaf de genoemde datum alle geldende prijzen enkel te vinden zijn op onze webshop:

Uiteraard kunt u nog steeds telefonisch of per e-mail uw prijsaanvraag doen, temeer omdat niet alle artikelen via onze webshops verkrijgbaar zijn.


Samen sterk!

We zullen steeds ons best blijven doen om zo economisch mogelijk in te kopen en goede prijzen te bedingen, zodat u daarvan de vruchten plukt. Het feit dat er op gezette data geen nieuwe prijslijsten meer worden uitgebracht laat niet onverlet dat u ons altijd kunt vragen om u van een prijslijst te voorzien met de op dat moment geldende prijzen van onze artikelen.

We hopen op uw begrip in deze bijzondere tijd en gaan ervan uit dat we van uw vertrouwen mogen blijven genieten, want samen staan we sterker! Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan zijn we te allen tijde bereid deze te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,

team Pieterman